ТоваеЛундбек

Ниесмееднаотмалкотофармацевтичникомпаниивсвета,коитосезанимаватизключителносмозъчнизаболяванияисеотличавамесъссвоятаспециализация。

Сповечеот70 -годишенопитвобласттананеврологиятаЛундбекеразработиликомерсиализиралнякоиотнай——честопредписванитетерапиизамозъчнизаболяваниявсвета。

по-добър живот за хората с мозъчни заболявания

ВЛундбекгледаменапациентитекатонахораисестремимдаподкрепямечовека,койтостоизадболестта。

这是Lars Lau Raket,科学家

致力于理解大脑之谜

Накратко

One hundred.

държави, където нашите продукти се продават

5600年

служители, подкрепящи нашата визия

1915

Основана от Ханс Лундбек

Baidu